Neplaťte bankovní poplatky - žádejte poplatky zpět!

 • Poplatky za sepsání (uzavření) úvěrové smlouvy, popř. smlouvy o hypotéce či půjčce a úvěru ze stavebního spoření (tento poplatek je v některých sazebnících nazýván také jako „poplatek za sjednání úvěru“ nebo „náklady na sjednání úvěru“, popř. též „poplatek za poskytnutí půjčky/úvěru“),
 • poplatky za vedení úvěrového účtu (zřízeného bankou pro splácení půjčky, hypotéky, spotřebitelského úvěru, úvěru ze stavebního spoření - tento poplatek je v některých sazebnících nazýván také jako „poplatek za vedení / správu úvěru“ nebo jako „poplatek za správu a vedení úvěrového obchodu",
 • poplatky za správu klienta v prodlení,
 • poplatky za upomínku,
 • poplatky za potvrzení o zůstatku na účtu,
 • poplatky za ÚROKY - lze žádat zpět tehdy, jde-li o chybný výpočet RPSN v úvěrové smlouvě (zpět lze žádat veškeré platby úroků, které jste zaplatili nad rámec diskontní sazby stanovené ČNB),
 • všechny poplatky sjednané ve smlouvě a vámi uhrazené - lze žádat zpět tehdy, jde-li o chybný výpočet RPSN v úvěrové smlouvě,
 • smluvní pokutu - většinou "za prodlení" s úhradou splátky či jiného peněžitého závazku vůči bance.

Cílem projektu "Právo spotřebitele" je vrátit Vám již uhrazené bankovní poplatky zpět zrušit povinnost platit bankovní poplatky v budoucnu. 

O vrácení bankovních poplatků zpět může žádat fyzická osoba - nepodnikatel vůči jakékoliv bance, u níž má či měla zřízen tento hypoteční - úvěrový účet.

Vrácení bankovních poplatků zpět lze požadovat z těchto úvěrových vztahů: hypotéka, spotřebitelský úvěr, půjčka a úvěr ze stavebního spoření.

 

Proč s námi - proč Právo spotřebitele?!

S námi nic neriskujete - nejsme obchodní společnost s anonymními vlastníky, ani např. občanské sdružení.

Právo spotřebitele je projekt přímo advokátní kanceláře JUDr. Petry Huškové, advokátky s více než 25 letou praxí, se specializací v oboru „ochrana spotřebitele“, s níž úzce souvisí vymáhání nároků spotřebitelů vůči silnějším smluvním partnerům“, jako jsou banky, telekomunikační / mobilní operátoři, pojišťovny, leasingové společnosti, zprostředkovatelé půjček - úvěrů, prodejci zboží - služeb, apod.

Advokátka, jako členka advokátní komory, má dle zákona povinně uzavřeno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou poskytováním právních služeb (§ 24 zákona o advokacii) a současně jasně zákonem stanovená pravidla o ochraně osobních údajů svých klientů!

Advokátní kancelář - garant spolehlivosti, seriózního přístupu a vysoké odbornosti (více v sekci "O nás").

Aktuálně v médiích

Pokuty se nesmí skrývat v přílohách spotřebitelských smluv, rozhodl ÚS

Ústavní soud se zastal spotřebitelů, po kterých firmy vymáhají smluvní pokuty. Podle verdiktu soudu se sankce nesmí skrývat v přílohách spotřebitelských smluv či všeobecných obchodních podmínkách.

Plné moci udělené společnosti BSP Lawyer Partners jsou neplatné, rozhodl soud v kauze bankovních poplatků

Boj o vrácení bankovních poplatků se protáhne. Soud totiž kvůli chybě neuznal plné moci, které klienti bank poskytli společnosti BSP Lawyer Partners. 

Právní souboj o poplatek za správu úvěru vrcholí!

Průlomové rozhodnutí ve sporu o poplatek. Krajský soud v Plzni vydal dne 12. 6. 2013 rozhodnutí, kterým stanovil protiprávnost poplatku za správu úvěru. Jde o první rozhodnutí soudu druhého stupně (odvolacího) ve sporu o poplatek za správu úvěru.

VERDIKT ODVOLACÍHO SOUDU: „Účtování úvěrových poplatků je nelegální.“

Spor o bankovní poplatky pokračuje a přicházejí novinky. Podle právních závěrů Krajského soudu v Plzni, banka nemá nárok na poplatky za správu a vedení úvěrových účtů, a klient je tak nemusí platit!! 

Finanční arbitr - banka je povinna poplatek vrátit!

Vraťte poplatek za úvěr, říká bance i finanční arbitrBanky prohrály další důležitou bitvu ...

OBJEV: Poplatek za úvěr bance odmítl i druhý český soud!

Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5, který Hypoteční bance přikázal vrátit klientovi poplatky za vedení úvěrového účtu, je prvním přímým rozhodnutím v tomto sporu v Česku. Účtování poplatku už dříve zamítl i Okresní soud v Mostě ...

Průlomový verdikt: Banka musí vrátit poplatky!

Obvodní soud v Praze 5 rozhodl ve sporu o vrácení úvěrových poplatků ve prospěch klienta banky! Hypoteční banka ...

Více aktualit

Naše názory na poplatky

Zajímá Vás, zda jsou plné moci udělované na webu „pravo-spotrebitele.cz“ v pořádku??!

Odpověď zní: „Ano, plné moci jsou v pořádku.“ Zaznamenali jsme dotazy klientů týkající se toho, zda jsou plné moci v pořádku

Proč posoudil soud plné moci žalobců (klientů bank), jako neplatné??!

Obvodní soud pro Prahu 4 vydal dne 2. 9. 2013 usnesení, kterým vyzval žalobce (klienta banky), aby „ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení předložil plnou moc pro advokáta JUDr. Petra Tomana, se sídlem v Praze 2 podepsanou žalobcem nebo aby v téže lhůtě opatřil návrh na zahájení řízení svým podpisem.“.

Může klient banky požadovat vrácení poplatků sám?

Může. Ale jde o to, že v  případě neoprávněně účtovaných bankovních poplatků jde o nikoli jednoduchý právní výklad nezákonnosti smluvních ujednání (a v důsledku jejich nezákonnosti hovoříme pak o bezdůvodném obohacení na straně banky), jež do hypoteční - úvěrové smlouvy „vklínil“ silnější partner smluvního vztahu, tj. banka, která ze zcela pochopitelných důvodů, totiž dosažení maximálních zisků, na svém výkladu o právoplatnosti těchto nepřiměřených podmínek trvá a dosud takto neoprávněně získané bankovní poplatky odmítá vrátit; byť u nově uzavíraných hypoték či úvěrů již tyto nezákonné poplatky banky vůbec neúčtují - v nových smlouvách tyto zneužívající klauzule a nepřiměřené podmínky již prakticky nenaleznete!

Domoci se vrácení „nezákonných“ bankovních poplatků, je proto vhodnější s pomocí odborníka, a proto je pro klienta banky i výhodnější, aby jeho jménem vůči bance jednal advokát, jemuž pro zastupování udělí plnou moc - znamená to nejen úsporu času, ale i to, že veškerá jednání s bankou, a to jak ve fázi mimosoudního, tak, a to především, ve fázi soudního řízení, přenese klient banky na advokátní kancelář.

Více názorů

Kalkulačka poplatků

Nárok na vrácení bankovních poplatků starší 48 měsíců může protistrana (banka) v soudním řízení napadnout námitkou promlčení a nelze ho pak žalobci (klientovi banky) soudem přiznat. Odpadá tak zde důvod pro výpočet nároku staršího 48 měsíců. Podrobné informace naleznete v sekci časté dotazy.

 • Z toho získáte zpět:
 • Nebudete již muset platit:
 • Celková výše úspory:

NÁVOD jak postupovat

Přečíst

Podmínky spolupráce

Přečíst

 

 • Získejte zpět Vaše
  bankovní poplatky!
  • Banky nemají oprávnění účtovat poplatky za vedení hypotečního/úvěrového účtu
  • Zajistíme pro Vás vrácení bankovních poplatků ve výši až 28 800 Kč
 • Zajistíme zrušení povinnosti
  platit bankovní poplatky!
  • Do budoucna ušetříte až 144 000 Kč
  • Vyplňte plnou moc a přidejte se k nám, Právo spotřebitele je na Vaší straně! 
 • Žádné soudní poplatky,
  tyto výdaje platíme za Vás my!
  • S námi nemusíte platit soudní poplatky a zálohy - advokát a exekutor!
  • Navíc získáte ON-LINE účet pro přehled aktuálního vývoje Vašeho případu

Bankovní poplatky zpět od České SpořitelnyBankovní poplatky zpět od ČSOBBankovní poplatky zpět od Hypoteční bankyBankovní poplatky zpět od Raiffeisen Bank

Bankovní poplatky zpět od Axa Bank Bankovní poplatky zpět od Bank Gutmann Aktiengesellschaft  Bankovní poplatky zpět od BNP Paribas Fortis Bankovní poplatky zpět od BRE Bank S. A.
Bankovní poplatky zpět od České exportní banky Bankovní poplatky zpět od Českomoravské stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Citibank Bankovní poplatky zpět od Českomoravské záruční a rozvojové banky Bankovní poplatky zpět od COMMERZBANK
Bankovní poplatky zpět od Deutsche Bank Bankovní poplatky zpět od Equa bank Bankovní poplatky zpět od Evropsko ruské banky Bankovní poplatky zpět od Fio banky Bankovní poplatky zpět od GE Money Bank
Bankovní poplatky zpět od HSBC Bank Bankovní poplatky zpět od ING Bank Bankovní poplatky zpět od KB Bankovní poplatky zpět od LBBW Bank Bankovní poplatky zpět od MEINL BANK
Bankovní poplatky zpět od Modré pyramidy stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Oberbank AG Bankovní poplatky zpět od Poštové banky Bankovní poplatky zpět od PPF banky Bankovní poplatky zpět od PRIVAT BANK AG
Bankovní poplatky zpět od Raiffeisenbank im Stiftland eG Bankovní poplatky zpět od Raiffeisen stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od RBS Bank Bankovní poplatky zpět od Saxo Bank Bankovní poplatky zpět od Sberbank CZ
Bankovní poplatky zpět od Buřinky - Stavební spořitelny České spořitelny Bankovní poplatky zpět od UniCredit Bank Bankovní poplatky zpět od Volksbank CZ Bankovní poplatky zpět od VÚB banky Bankovní poplatky zpět od Waldviertler Sparkasse Bank AG
Bankovní poplatky zpět od Wüstenrot Bankovní poplatky zpět od ZUNO BANKY AG Bankovní poplatky zpět od Bank of Tokyo Mitsubishi  Bankovní poplatky zpět od ERA Poštovní spořitelny   

 

Více bank