Právní souboj o poplatek za správu úvěru vrcholí!

Datum: 16.8.2013
  • Průlomové rozhodnutí ve sporu o poplatek.
  • Krajský soud v Plzni vydal dne 12. 6. 2013 rozhodnutí, kterým stanovil protiprávnost poplatku za správu úvěru.
  • První rozhodnutí soudu druhého stupně ve sporu o poplatek za správu úvěru.

ŽALOBA O ZAPLACENÍ

Daný soudní spor nebyl klasickým sporem mezi klientem a bankou z titulu neoprávněného hrazení poplatků za správu úvěru, ale sporem o zaplacení dlužné částky. Na straně žalobce byla vymáhací agentura, které byla pohledávka (bankou) postoupena a na straně žalované dlužník, nikoliv tedy banka. V rámci projednávaného případu soud prvního stupně uložil žalované (tj. klientce banky) uhradit částku v řádech desetitisíců a odmítnul argumentaci žalované dlužnice z hlediska neplatnosti poplatku za správu úvěru.

ODVOLACÍ SOUD

Krajský soud v Plzni jakožto soud odvolací shledal, že ujednání o poplatku za správu úvěru je neplatné. Odvolací soud se ztotožnil s rozhodnutím Německého spolkového soudního dvora, které stanovilo u našich sousedů neoprávněnost poplatku za správu úvěru.

„Když takové rozhodnutí nemá přímý účinek na právní poměry mezi českými spotřebiteli a finančními institucemi, působícími na území ČR, nelze přehlížet skutečnost, že právní ochrana je spotřebiteli poskytována jak samotným právem EU, tak vnitrostátní právní úpravou (především občanským zákoníkem, který chrání spotřebitele jako slabší stranu i v obchodně právních úvěrových vztazích).“

Odvolací soud konstatoval, že smlouva o úvěru dle obchodního zákoníku má jiný charakter než smlouva o vedení běžného účtu, kdy úvěrový účet je zřízen v zájmu a pro potřebu banky.

„Je-li bankou veden tzv. běžný účet, vyplývá z povahy věci, že za takto poskytovanou službu se jí má dostatek odměny a takto je koncipována i úprava v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku. Pokud však jde o smlouvu o úvěru, náklady banky, s výjimkou odměny za sjednání smlouvy, by měly být vždy obsaženy v odměně, jež je vyjádřena právem na úroky.“

NEPŘIMĚŘENÉ UJEDNÁNÍ

Odvolací soud shledal, že ujednání o hrazení dalších plateb mimo úrok je nepřiměřené a nemravné, kdy v posuzovaném případě byla výše úroku stanovena na 25,12 % ročně. Odvolací soud tedy v rozsahu hrazených poplatků za správu úvěru žalobu zamítnul.

Krajský soud v Plzni svým Rozsudkem změnil poměr sil na stranu klientů bank požadující navrácení poplatku za správu úvěru. Situace na „bojišti“ se však mění poměrně rychle, hlavní právní bitva teprve nastane.

Zdroj: finance.cz – rubrika „Zprávy“, autor: Zbyněk Drobiš; 16. 8. 2013

VYPLŇTE plnou moc a ZÍSKEJTE své poplatky zpět!

Chci své poplatky zpět - plná moc

Kalkulačka poplatků

Nárok na vrácení bankovních poplatků starší 48 měsíců může protistrana (banka) v soudním řízení napadnout námitkou promlčení a nelze ho pak žalobci (klientovi banky) soudem přiznat. Odpadá tak zde důvod pro výpočet nároku staršího 48 měsíců. Podrobné informace naleznete v sekci časté dotazy.

  • Z toho získáte zpět:
  • Nebudete již muset platit:
  • Celková výše úspory:

NÁVOD jak postupovat

Přečíst

Podmínky spolupráce

Přečíst

 

Bankovní poplatky zpět od České SpořitelnyBankovní poplatky zpět od ČSOBBankovní poplatky zpět od Hypoteční bankyBankovní poplatky zpět od Raiffeisen Bank

Bankovní poplatky zpět od Axa Bank Bankovní poplatky zpět od Bank Gutmann Aktiengesellschaft  Bankovní poplatky zpět od BNP Paribas Fortis Bankovní poplatky zpět od BRE Bank S. A.
Bankovní poplatky zpět od České exportní banky Bankovní poplatky zpět od Českomoravské stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Citibank Bankovní poplatky zpět od Českomoravské záruční a rozvojové banky Bankovní poplatky zpět od COMMERZBANK
Bankovní poplatky zpět od Deutsche Bank Bankovní poplatky zpět od Equa bank Bankovní poplatky zpět od Evropsko ruské banky Bankovní poplatky zpět od Fio banky Bankovní poplatky zpět od GE Money Bank
Bankovní poplatky zpět od HSBC Bank Bankovní poplatky zpět od ING Bank Bankovní poplatky zpět od KB Bankovní poplatky zpět od LBBW Bank Bankovní poplatky zpět od MEINL BANK
Bankovní poplatky zpět od Modré pyramidy stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Oberbank AG Bankovní poplatky zpět od Poštové banky Bankovní poplatky zpět od PPF banky Bankovní poplatky zpět od PRIVAT BANK AG
Bankovní poplatky zpět od Raiffeisenbank im Stiftland eG Bankovní poplatky zpět od Raiffeisen stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od RBS Bank Bankovní poplatky zpět od Saxo Bank Bankovní poplatky zpět od Sberbank CZ
Bankovní poplatky zpět od Buřinky - Stavební spořitelny České spořitelny Bankovní poplatky zpět od UniCredit Bank Bankovní poplatky zpět od Volksbank CZ Bankovní poplatky zpět od VÚB banky Bankovní poplatky zpět od Waldviertler Sparkasse Bank AG
Bankovní poplatky zpět od Wüstenrot Bankovní poplatky zpět od ZUNO BANKY AG Bankovní poplatky zpět od Bank of Tokyo Mitsubishi  Bankovní poplatky zpět od ERA Poštovní spořitelny   

 

Více bank