Zajímá Vás, zda jsou plné moci udělované prostřednictvím webu „pravo-spotrebitele.cz“ v pořádku??!

Datum: 16.9.2013

Odpověď zní: „Ano, plné moci jsou v pořádku.“

Zaznamenali jsme dotazy klientů týkající se toho, zda jsou plné moci v pořádku. Někteří klienti zaregistrovali v médiích článek týkající se rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4, z 2. 9. 2013 (pozn.: netýká se našeho projektu), který v konkrétní věci vydal výzvu k odstranění vady žaloby. Zjednodušeně řečeno – vada žaloby spočívala v nedostatku předložené plné moci, kterou se v daném řízení advokát žalobce prokazoval.

Plné moci, které prostřednictvím stránek – webu „pravo-spotrebitele.cz“ vyplňujete, podepisujete a odesíláte na adresu advokátní kanceláře, jsou udělovány Vámi přímo konkrétní fyzické osobě, konkrétnímu advokátovi/tce (a jsou proto v pořádku).

Touto plnou mocí zmocňujete konkrétního advokáta pro vymáhání nezákonných poplatků vůči konkrétnímu dlužníkovi, a to jak mimosoudní cestou, tak cestou soudní.

Tato plná moc je tak plně v souladu se zákonem, a to s ust. §§ 24 – 28a o. s. ř., a proto se jedná o procesní plnou moc, kterou vyžaduje zákon – tj. občanský soudní řád pro zastupování účastníka soudního řízení zástupcem na základě plné moci, a to advokátem.

Zástupcem účastníka může být jen fyzická osoba (až na konkrétní výjimky upravené opět v zákoně – zástupcem účastníka soudního řízení nemůže být právnická osoba; pokud by účastník řízení udělil plnou moc k zastupování před soudem právnické osobě, a nešlo-li by o stanovenou výjimku, pak by se jednalo o vadu řízení, resp. návrhu, k jejímu ž odstranění je soud povinen účastníka řízení vyzvat).

V téže věci může mít účastník řízení, podle zákona, současně jen jednoho zvoleného zástupce (současně jen jednoho advokáta).

Advokátovi nelze, podle zákona, procesní plnou moc omezit (tj. plnou moc udělenou pro zastupování účastníka řízení před soudem); advokátovi nelze udělit pro zastupování před soudem plnou moc jen pro jednotlivé úkony.

Zákon ukládá tomu, kdo v soudním řízení vystupuje jako zástupce účastníka, tedy i advokátovi, aby své oprávnění jednat jménem účastníka řízení (žalobce; žalovaného) před soudem doložil hned při prvním úkonu, který v zastoupení účastníka řízení učinil.

 

Z á v ě r :

Plná moc, kterou nám vyplněnou a Vámi podepsanou prostřednictvím stránek – webu „pravo-spotrebitele.cz“ zasíláte, je plná moc, která splňuje všechny zákonem stanovené podmínky tzv. procesní plné moci pro zastupování účastníka soudního řízení konkrétním advokátem a je proto plnou mocí udělenou zcela v souladu s občanským soudním řádem.

Vy sami, osobně, touto plnou mocí udělujete zmocnění k Vašemu zastupování před soudem přímo konkrétní fyzické osobě, konkrétnímu advokátovi. 

 

Čtěte také: 

Proč posoudil soud plné moci žalobců (klientů bank), jako neplatné?!

VYPLŇTE plnou moc a ZÍSKEJTE své poplatky zpět!

Chci své poplatky zpět - plná moc

Kalkulačka poplatků

Nárok na vrácení bankovních poplatků starší 48 měsíců může protistrana (banka) v soudním řízení napadnout námitkou promlčení a nelze ho pak žalobci (klientovi banky) soudem přiznat. Odpadá tak zde důvod pro výpočet nároku staršího 48 měsíců. Podrobné informace naleznete v sekci časté dotazy.

  • Z toho získáte zpět:
  • Nebudete již muset platit:
  • Celková výše úspory:

NÁVOD jak postupovat

Přečíst

Podmínky spolupráce

Přečíst

 

Bankovní poplatky zpět od České SpořitelnyBankovní poplatky zpět od ČSOBBankovní poplatky zpět od Hypoteční bankyBankovní poplatky zpět od Raiffeisen Bank

Bankovní poplatky zpět od Axa Bank Bankovní poplatky zpět od Bank Gutmann Aktiengesellschaft  Bankovní poplatky zpět od BNP Paribas Fortis Bankovní poplatky zpět od BRE Bank S. A.
Bankovní poplatky zpět od České exportní banky Bankovní poplatky zpět od Českomoravské stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Citibank Bankovní poplatky zpět od Českomoravské záruční a rozvojové banky Bankovní poplatky zpět od COMMERZBANK
Bankovní poplatky zpět od Deutsche Bank Bankovní poplatky zpět od Equa bank Bankovní poplatky zpět od Evropsko ruské banky Bankovní poplatky zpět od Fio banky Bankovní poplatky zpět od GE Money Bank
Bankovní poplatky zpět od HSBC Bank Bankovní poplatky zpět od ING Bank Bankovní poplatky zpět od KB Bankovní poplatky zpět od LBBW Bank Bankovní poplatky zpět od MEINL BANK
Bankovní poplatky zpět od Modré pyramidy stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od Oberbank AG Bankovní poplatky zpět od Poštové banky Bankovní poplatky zpět od PPF banky Bankovní poplatky zpět od PRIVAT BANK AG
Bankovní poplatky zpět od Raiffeisenbank im Stiftland eG Bankovní poplatky zpět od Raiffeisen stavební spořitelny Bankovní poplatky zpět od RBS Bank Bankovní poplatky zpět od Saxo Bank Bankovní poplatky zpět od Sberbank CZ
Bankovní poplatky zpět od Buřinky - Stavební spořitelny České spořitelny Bankovní poplatky zpět od UniCredit Bank Bankovní poplatky zpět od Volksbank CZ Bankovní poplatky zpět od VÚB banky Bankovní poplatky zpět od Waldviertler Sparkasse Bank AG
Bankovní poplatky zpět od Wüstenrot Bankovní poplatky zpět od ZUNO BANKY AG Bankovní poplatky zpět od Bank of Tokyo Mitsubishi  Bankovní poplatky zpět od ERA Poštovní spořitelny   

 

Více bank